Пайдалану келісімі

1. Осы қолданушы келісімі (бұдан әрі  – «Келісім») «Нұр Инвест» ЖШС (бұдан әрі – әкімшілік) және TOi BiZNES.KZ сайтының қолданушысы арасындағы қарым-қатынасты реттейді (бұдан әрі - «қолданушы»).

2. Осы Келісімнің шарттарын қабылдаған кез келген  қабілетті жеке немесе заңды тұлға «қолданушы» болып табылады. TOi BiZNES.KZ сайтының қолданушысы және қызмет ұсынушысы, кез келген тұтынушы немесе басқа да мердігер болуы мүмкін. Қолданушы осы Келісімді жасасуға және орындауға қажетті барлық құқықтары мен өкілеттіктері бар екендігіне кепілдік береді. Әкімшілік кез-келген уақытта Қолданушыдан құқықтар мен өкілеттіктерін растайтын ақпарат пен құжаттарды  талап етуге құқылы.

3. Той BiZNES.KZ сайтының кез келген қызметін пайдаланған  немесе  тіркелу және  кіру рәсімінен кейін пайдаланушы осы Келісімнің шарттарын толық көлемде ешқандай қарсылықыз қабылдаған деп саналады. Қолданушы сайттың қызметтерін пайдалану бойынша нұсқауларды орындауға, сондай-ақ сайтқа қатысты кез келген  әрекеті үшін жауапты болады.

4. Қолданушы осы Келісіммен шарттарымен толық немесе ішінара келіспейтін болса, сайттың қызметтерін пайдаланбауғы құқылы.

5. Әкімшілік қолданушыларға  TOi BiZNES.KZ, сайтының  іздеу, жарнама беру және қарастыру, сайтқа тіркелу,  пікір қалдыру, сатып алу тапсырыстарын жасау, тікелей хабарласу және басқа да қызмет ұсынатын сайт функцияларын осы Келісімнің шарттары негізінде ұсынады. 

6. TOi BiZNES.KZ сайтындағы барлық келiсiмдер, келiссөздер немесе мәмiлелер тікелей Қолданушымен жасалады.  Осылайша, TOi BiZNES.KZ сайтының әкімшілігі ұйымдастырушы,  мүдделі тарап немесе қолданушы арасындағы партиялық келісімдер, келіссөздерге қызығушылық танытанын тұлға  болып табылайды. Тек, онлайн жарнама орналастыруға арналған байланыс платформасымен қамтамасыз етеді. Сайтта жарияланған жанамалардың көмегімен Қолданушылар арасында жасалынған келіссөздер TOi BiZNES.KZ –тің еш қатысуынсыз жасалады және орындалады.

7. TOi BiZNES.KZ сайтында ұсынылатын қызметтер кез-келген уақытта Қолданушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі, толықтатылуы, жаңартылуы, функциялық мүмкіндіктерінің пішіні және сипатын өзгерте алды. Әкімшілік сайттың қызметтерін (немесе қызметтердің кез-келген жеке функцияларын) қажет болған жағдайда тұтастай барлық Қолданушыларға немесе қажет болған жағдайда тек бір ғана Қолданушыға алдын ала ескертусіз тоқтатуға құқылы (уақытша немесе толықтай).

8. Келісім Қоданушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Келісімнің жаңа редакциясы, оны TOi BiZNES.KZ сайтында жарияланған сәттен бастап күшіне енеді.

ТІРКЕУ

1. Қолданушы өзінің жеке кабинетін құруға және пайдалануға, сондай-ақ, TOi BiZNES.KZ сайтында тіркелгеннен кейін жеке қызметтерді пайдалануға құқылы.

2. Тіркеу кезінде Қолданушының таңдауы бойынша деректер көрсетіледі. Тіркеу үшін деректерді енгізгеннен кейін, Қолданушы тіркеу кезінде көрсеткен электронды адреске сайтқа тіркелгенін растауға арналған белсенді гиперсілтемесі бар электронды хат жіберіледі.

3. Қолданушының сайтқа тіркелуі бір электронды мекен-жайға тек бір рет жүргізіледі. Жаңадан тіркеу жасау кезінде бұрын көрсетілген электронды пошта мекенжайын пайдаланып сайтқа қайта тіркеуге тұруға  жол берілмейді.

4. Қолданушы өзінің сайтқа тіркелген деректерінің қауіпсіздігі үшін, оларды үшінші тұлғаларға жария етпеуге міндетті. Қолданушы өз атынан немесе мүддесі үшін әрекет ететін тұлғаларды және тиісті мәліметтер, осындай Пайдалану келісімі негізінде сайтқа тіркелген қолданушыларды қоспағанда, өзінің тіркеу деректерін үшінші тұлғаларға беруге немесе тікелей және жанама түрде үшінші тұлғаға TOi BiZNES.KZ сайтында авторизациялауға арналған тіркелу деректерін таратуға құқы жоқ.

5. Қолданушының жеке кабинетін пайдаланып, оның тіркелу деректерін қолданған  кез-келген әрекеттер Қолданушының өзі немесе оның уәкілетті тұлғасы жасаған әрекет болып саналады және Қолданушыға мұндай әрекеттеріне қатысты міндеттер мен жауапкершілік жүктеледі. Қолданушы немесе оның уәкілетті тұлғасы осы Келісімді, TOi BiZNES.KZ сайтының қолданушылары туралы ақпаратты, жарнамаға қатысты құқықтық талаптарды бұзғаны үшін жауапты болады.

6. Егер қолданушы өз деректерінің жария болғанынан немесе рұқсат етілмеген үшінші тұлғаның қолданылуы мүмкін деп күдіктенуге негізі болса, қолданушы дереу тіркелу деректерін өзгертуге міндетті.

7. Әкімшілік TOi BiZNES.KZ торабын пайдаланған кезде қолданушы көрсеткен ақпараттың дұрыстығын тексеру үшін қажетті техникалық шешімдерді пайдалануға құқылы. Әкімшілік Қолданушының ұсынған қызметтерінің шынайылығына, сондай-ақ, Қолданушының TOi BiZNES.KZ сайтында берген ақпараттарының шын екеніне кепілдік бере алмайды. Әкімшілік TOi BiZNES.KZ сайтында қол жетімді барлық қосымшаларды пайдалана отырып, қолданушылармен қарым-қатынас орнатуды ұсынады және мәміле жасау кезінде нақты шешім қабылдау және келісімдер, келіссөздер және басқа да қолданушыларды таңдау кезінде сақ болуды ескертеді.

8. Әкімшілік, Қолданушы егер осы Келісімнің шарттарын және/немесе жарнама орналастыру ережелерін бұзса, оның Жеке кабинетке кіруіне тосқауыл қою арқылы  жарнамаларын орналастыруды және көрсетуді тоқтатуға құқылы. Әкімшілік, кез-келген уақытта Қолданушының Сайттың қызметтеріне кіруін тоқтатуға және/немесе шектеуге, сондай-ақ Қолданушының есептік жазбасын қалпына келтіру мүмкіндігімен тосқауыл қоюға немесе жоюға құқылы.

9. TOi BiZNES.KZ сайтында жарияланған жарнамаларды және басқа ақпаратты қарау қолданушының тіркеуін және/немесе жүйеге кіруін талап етпейді, бірақ мұндай әрекеттерді орындау кезінде Қолданушы кез келген жағдайда осы Келісімнің ережелерін сақтауға міндетті.

ҚОЛДАНУШЫЛАРҒА, ҚОСЫМША АҚПАРАТ


1. TOi BiZNES.KZ сайтын пайдалану шеңберінде Қолданушы тек сенімді ақпарат беруге міндеттеледі және берген ақпараты үшін толықтай өзі жауапты болады. Қолданушы өзі ұсынған ақпараттың  TOi BiZNES.KZ сайтында редакциялау арқылы уақтылы жаңартып отыруға міндеттенеді. Әкімшілік Қолданушыны осы Келісімге қатысушы ретінде анықтау үшін қажетті құжаттар мен ақпаратты сұратуға құқылы, ал қолданушы ұсынуға міндетті. Сондай-ақ,  Әкімшілік, ұсынылған ақпараттың дәлдігі мен көрсетілген хабарландырудың шынайылығына көз жеткізу үшін және/немесе қолданушының көрсетілген жарнамамен қатысы бар екендігін анықтау үшін заңдылығын растайтын құжаттарды сұратуға құқы бар.

2. TOi BiZNES.KZ қызметiн пайдалану кезiнде Қолданушы дербес және ерiктi түрде осы Келiсiмдi орындау мақсатында Әкiмшiлiкке немесе Қолданушы туралы жеке және басқа ақпаратқа қол жетімді етуге шешім қабылдайды. Қолданушы сондай-ақ өзінің жеке және басқа деректерін әкімшіліктің өзгетуіне келісімін береді. Әкімшілік Қолданушының жеке деректерін рұқсат етілмеген үшінші тараптың кіруінен қорғау үшін барлық қажетті шараларды қабылдайды.

3.TOi BiZNES.KZ сайтында орналасқан қолданушының Барлық ұсыныстары/жарнамалары меншік пайдаланушы және/немесе қызметтер және/немесе басқа да қолданушылардың мүдделері және, тиісінше, қолданушының өз мүддесі үшін ғана бір немесе басқа жеке ақпаратты орналастырады, соның ішінде Пайдаланушымен байланыс орнатуды жеңілдету үшін.

4.TOi BiZNES.KZ сайтын жарнама орналастыру арқылы, Қолданушы жарнамада көрсетілген ақпараттың  TOi BiZNES.KZ сайтының оқырмандары және пайдаланушылары үшін қолжетімді болатынын түсінеді,   яғни, Интернетті пайдалану және сайтқа кіру мүмкіндігі бар әлемнің барлық елдерінде кез келген азаматы үшін ақпараты оқу мүмкін болады. Қолданушы ақпаратты орналастыру арқылы барлық тәуекелдерді ескереді және түсінеді, оның ішінде, бірақ бұнымен шектелмейді: спам хабарлар жіберетін электрондық пошта мекен-жайлар тізіміне кіру, электрондық пошта мекенжайдың әр түрлі алаяқтардың қолына түсуі, телефон нөмірінің  SMS-спамерлерге және/немесе SMS-алаяқтарға және осындай ақпаратты орналастырудан туындайтын басқа да тәуекелдерді қабылдайды.

5. Әкімшілік Қолданушының TOi BiZNES.KZ сайтында орналастырған және/немесе тарататын кез келген формадағы ақпаратын алдын-ала тексеруге міндетті емес. Әкімшілік қолданушылар орналастырған және/немесе ақпаратты тарату қызметінен бас тартуға немесе TOi BiZNES.KZ сайтында Пайдаланушы орналастырған кез келген ақпаратты алып тастау құқығы бар. Қолданушы кез-келген ақпаратты орналастыруға және таратуға байланысты барлық тәуекелдердің өз жауапкершілігде екенін біледі және оған толықтай келіседі.

6. Әкімшілік кәсіби бағалауды талап ететін және/немесе Әкімшіліктің құзыретіне кірмейтін, TOi BiZNES.KZ сайтымен байланысы жоқ мәселелер бойынша кеңес бермейді.

7. Сайтты қолдану және TOi BiZNES.KZ қызметімен байланысты мәселелер бойынша Қолданушының өтініштері Сайтта берілген тәртіппен қаралады. Қолданушының сұрауы бойынша Әкімшіліктің Пайдаланушымен өзара қатынасы Пайдаланушы көрсеткен электрондық пошта мекенжайы бойынша жүзеге асырылады.

8. Әкімшілік қарастырмауға құқы бар Қолданушының өтініштері: апелляциялық қарауға қажетті ақпараттар мен құжаттар жіберілмегенде;  шынайылығы дәлелденбеген жалған ақпарат және (немесе) құжаттарды; Әкімшілік бұрын Қолданушыға жауап жіберген мәселелер бойынша (қайта жіберген өтінішке); балағат сөздер мен қорлау, қорқыту арқылы жазылған өтініштерге; Әкімшілік ұсынған өтініш талаптары мен тәртібі бұзылған басқа да өтініштер қарастырылмайды.

Хабарландыруларды (жарнаманы) орналастыру

1. Қолданушы ұсынылатын ғиматтар, тауарлар немесе қызмет түрінің  параметрлерін көрсететін арнайы форманы толтырғаннан кейін TOi BiZNES.KZ -ке жарнама орналастыру құқығын алады.

2. Пайдаланушы TOi BiZNES.KZ сайтында ғимараттар, тауарларға немесе қызметтерге жарнама орналастыруды осы Келісімге, сайтта көрсетілген ережелер мен нұсқаулықтарға сәйкес орналастыруға міндеттеледі. Пайдаланушы ғимараттар, тауарлар немесе қызметтерді ұсынуға немесе сатуға қатысты нақты және толық ақпарат беруге міндеттеледі. Ғимаратты, өнім немесе қызмет туралы ақпаратты орналастыру арқылы Қолданушы Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес ғимаратты, тауарларды ұсынуға немесе сатуға  құқылы екенін растайды.

3. Қолданушы ұсынылған ғимараттар, тауарлар немесе қызметтердің Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген және үшінші тұлғаның талаптарынан босатылған барлық талаптарға, сапа стандарттарына сәйкес келетініне кепілдік береді.

4. Қолданушы ұсынған ғимарттар, тауарлар немесе қызметтерге арнайы рұқсат қажет болса, Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес жүзеге асырылатын болады, оның арнаулы органдары Қолданушының қызметін бақылауға құқылы.

5. Пайдаланушы TOi BiZNES.KZ сайтында орналастырған ғимараттар, тауарлар мен қызметтер туралы барлық ақпаратты мұқият тексеруге міндетті, ал дұрыс емес ақпарат табылған жағдайда, ғимараттың, өнімнің немесе қызметтің сипаттамасына қажетті ақпаратты қосуы керек. Егер ақпаратты түзеу мүмкін болмаса, хабарландыруды өшіріп ғимарат, өнім немесе қызмет туралы ақпаратты қайта жіберу арқылы қате ақпаратты түзетуге болады.

6. Қолданушымен ұсынылатын ғимараттар, тауарлар және қызметтерді сату шарттары осы Келісімге және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмеуге тиіс.

7. Қолданушы Әкімшіліктің бәсекелестерінің қызметтері туралы ақпаратты қандай да бір жолмен, белсенді қолдауды немесе таратуды қамтамасыз етпеуге міндеттенеді:

  • Басқа ақпараттық тақталар, сауда алаңдары, онлайн-аукциондар және/немесе интернет-дүкендер туралы ақпарат;
  • Сайтта жариялауға тыйым салынған, ғимараттар, тауарлар мен қызметтерді ұсынатын интернет-ресурстар.

 

1. Әкімшілік, Қолданушы ғимаратының, тауарларын немесе қызмет көрсетулерін  Басқарманың бақылауында болмаған техникалық себептер бойынша көрсету мерзімін ауыстыруға, толықтыруға немесе ұзартуға құқылы. Әкімшілік хабарландыруды тоқтатуға құқылы, егер Қолданушы осы Келісімнің немесе қолданыстағы заңнаманың талаптарын бұза отырып, өзінің жарнамасын тіркеген жағдайда.

2. Қолданушы үшін тыйым салынады:

• Жарнаманың мазмұнына сәйкес келмейтін санаттағы жарнамаларды жариялау

• Тақырыпта қайталанатын пунктуация және/немесе әріп және цифрлық емес таңбалары бар жарнамаларды жариялау;

• сипаттамалары және/немесе тақырып/фотосурет байланысты емес, түсініксіз жарнамалар;

• жарнамада, зиянды элементтері бар ресурстарға арналған сілтемелерді қою;

• Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзатын, сәйкес келмейтін ғимарттар, тауарлар немесе қызметтер туралы хабарландыру орналастыруға;

• Жарнамалар сайттың тиісті функционалдық параметрлерінде таңдалған географиялық аймаққа және қалаға сәйкес келуі керек.

• Сатылымды насихаттайтын жарнамаларды орналастыруға:

o алкогольді сусындар;

o темекі және темекі өнімдері;

o есірткілер;

o порнографиялық материалдар немесе заттар;

o фармакологиялық өнімдер, дәрілік заттар, есірткі құралдары және прекурсорлар; ұрланған, заңсыз түрде алынған тауарлар;

o Өмір мен денсаулыққа қауіп төндіретін заттар;

o жалған тауарлар;

o адам және жануарлардың органдарын;

o жасырын ақпарат алуға арналған арнайы техникалық құралдар;

o мемлекеттік марапаттар; жеке құжаттар, сондай-ақ осы құжаттардың нұсқалары;

o дерекқорлар;

o атыс қаруын, суық, жарақаттауға бағытталған қаруды, сондай-ақ оқ-дәрілерді және олардың аксессуарларын;

o құқық қорғау органдары пайдаланатын белсенді қорғаныс құралдарын;

o сирек кездесетін және сатуға тыйым салынған жануарларды, Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынған кез келген басқа тауарлар мен қызметтерді;

o бағдарламалық қамтамасыз ету;

o фильмдер, музыкалар, ойындардың заңсыз көшірмелер;

o заңсыз тауарлар мен ұрланған мүлік;

o құжатсыз іздеудегі тауарлар;

o акциялар және бөгде тұлғаға тиесілі басқа да бағалы қағаздард;

o ресми формалар, қатаң есептілік нысандар;

o Спамның дерекқорларын, рұқсат етілмеген таратуды үлестіретін өнімдер мен қызметтерді;

o мемлекеттік, банк немесе коммерциялық құпияларды қамтитын материалдар;

o бөгде  тұлғаның авторлық және/немесе сабақтас құқықтарына, тауар таңбаларына немесе патент құқықтарын бұзатын заттар мен материалдар;

o азаматтар мен заңды тұлғалардың ар-намысына, қадір-қасиетіне және іскерлік беделіне, жеке өміріне қол сұғатын материалдар;

o сирек кездесетін және құрып кету қаупі төнген аң түрлерінің теріден жасалған немесе тері, мүйіз, аяқ-қолдармен жануарлардың қаңқасы;

o күмәнді қаржылық қызметтер туралы ақпарат;

o алаяқтық, қорқытып алу, кез келген нысанда материалдық көмек және қолдау көрсету туралы сұрау немесе ұсыныс;

o антиквардан басқа фашизмді бейнелейтін заттар, коммунистік рәміздер;

o оккульт субъектілеріне (арбау, дуалау, көріпкелдік, көріпкелдік рәсімдер, сиқырлау, сиқыр жасау, емшілік, балгерлік және т.б.) және осы тақырып бойынша әдебиеттерге қатысты тауарлар немесе бұйымдар;

o адамға немесе адамдар тобына жала жабу ретінде қолданылатын материалдар. Ереуілге, наразылыққа, кез-келген аукционға, лотереяға, митингке және т.б. қатысуға арналған ұсыныстар;

• Жеке деректер немесе электрондық пошта мекенжайлары тізімдері;

• браконьерлер мен құрал-жабдықтары, сондай-ақ оларды өндіру қызметтері;

• құмар ойындарға көмек көрсету бойынша қызметтер;

• жыныстық қызметтер, жезөкшелік, кез-келген жыныстық қызмет, эротикалық массаж, массаж, лингам. Сондай-ақ жыныстық (жыныстық сыйпаттағы) мақсаттағы кез келген тауарлар;

• Қазақстан Республикасының аумақтық тұтастығын бұзатын тауарлар / қызметтер;

• Діни әдебиетті, діни мазмұндағы басқа да ақпараттық материалдарды, діни заттарды сату;

• заң мен адамгершілік қағидаттарына сәйкес келмейтін кез-келген заттар мен қызметтер.

• зорлық-зомбылықты насихаттау және/немесе нәсілдік өшпенділік, заңсыз әрекеттер;

• эротика, порнография, эротикалық немесе порнографиялық мазмұндағы фотосуреттер;

• ұлттық, нәсілдік, діни, жыныстық және басқа да негіздер бойынша кемсіту;

• қасақана, сондай-ақ балағаттау, оның ішінде: нәсіл және діни көзқарасына байланысты;

• алаяқтықтың және/немесе опасыздықтың кез келген әдістеріне сипаттама және/немесе пікірлер;

• мемлекеттік және орыс тілінен басқа кез келген шет тілінде жазылған ақпарат (кей жағдайларда ағылшын тілінде рұқсат етіледі);

• Мәтінді дұрыс түсінуге кедергі келтіретін бінеше емілелік қателіктердің болуы.

1. Осы тізімдегі өнімдер немесе қызметтер туралы ақпаратты қамтитын хабарландырулар модератормен қалпына келтіру құқығынсыз жойылады. Егер жарнамада Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынған тауарлар немесе қызметтер туралы ақпарат болса, Қолданушы жеке кабинеті және деректері алдын-ала ескертусіз бұғаттауға құқылы.

2. Әкімшілік жарнамаларды құқық иеленушінің немесе құзыретті мемлекеттік органдардың талаптары бойынша алып тастауға құқылы. Әкімшілік сондай-ақ, оның пікірі бойынша қоғамдық мораль принциптері мен принциптерге сәйкес келмейтін кез келген жарнамаларды алып тастауға құқылы. Жою туралы шешім түпкілікті және қарсы шағым қабылданбайды.

3. TOi BiZNES.KZ  сайтының әкімшілігі мен модераторларының құқы бар:

• Қолданушының хабарландыру мәтініне, Жарнаманың мазмұны, жалпы мағынасына әсер етпейтін емле және пунктуациялық  түзетулер енгізіңізуге;

• Жарнаманы орналастыру кезінде,  неғұрлым лайықты айдар табылса сайтың басқа бөліміне орналастыруға;

• Егер, жарнама таңдалған бөлімдердің тақырыптарына сәйкес келмесе немесе осы Келісімді бұзса жарнаманы жариялаудан бас тартуға, сонымен қатар, бір қолданушы үшін жарнама беру санын шектеуге.

• Хабарламада ұсыныстың субъектінің дұрыс емес сипаттамаларын көрсетуге жол берілмейді.

• Орналастырылған ақпарат атауы жарнаманың мәтініне сәйкес келуі және Пайдаланушы туралы (телефон нөмірі, электрондық пошта мекенжайы, Интернет-ресурстық мекен-жайы) байланыс немесе жеке ақпарат болмауы керек.

• Пайдаланушы ұсынған немесе енгізген ғимарат, өнім немесе ұсынылған қызмет фотосуреті жарнаманың тақырыбы мен мәтініне сәйкес келуі керек. Фотосурет тек ұсынылған нысанды ғана көрсетуі керек. Интернеттен жүктелген фотосуреттер жүктеуге тыйым салынады.

• Әкімшілік пайдаланушылар жарнамаларының сипаттамасында көрсетілген ресурстарға жарнамалардың немесе гиперсілтемелердің мазмұны үшін жауап бермейді.

Хабарландырудың тақырыбы: ғимараттар, тауарлар немесе қызметтер, ұсыныстар немесе жүзеге асырулар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тыйым салынбаған және шектелмеген, сондай-ақ осы Келісімге қайшы келмейтін болуы керек.

 

ҚОЛДАНУШЫЛАРДЫҢ ЖЕКЕ МӘЛІМЕТТЕРІН ӨҢДЕУ ЖӘНЕ ОНЫМЕН КЕЛІСУ ШАРТТАРЫ

1. TOi BiZNES.KZ-те  жарнама орналастыру кезінде қолданушы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Әкімшілікке, өздерінің жеке деректерін өңдеу құқығын береді.

2. Жеке деректерді ұсыну арқылы пайдаланушы осы құжатта көрсетілген шарттар бойынша Қазақстан Республикасында тіркелген «Нұр-Инвест» ЖШС-ның қолдануанушы өз жеке деректерін өңдеуге келіседі. Жеке деректерді өңдеу үшін, қолданушыға  жарнаманы жариялау кезінде берілген «TOi BiZNES.KZ сайтның шарттары және Пайдалану келісімімен таныстым және келісемін» мәтін бойынша белгі қою арқылы келісімі алынады.  TOi BiZNES.KZ сайтының басқару элементері мен бұл Қолданушының Әкімшілікпен құқықтық қатынастары тоқтатылғанға дейін келісім өз күшінде болады.

3. Атап айтқанда, Пайдаланушы өзінің дербес деректерін өңдеуге, соның ішінде: жинау, тіркеу, жинақтау, сақтау, бейімдеу, өзгерту, қалпына келтіру, пайдалану және тарату (тарату, трансфер), жеке деректерді жою, соның ішінде ақпараттық жүйелерді пайдалану.

4. TOi BiZNES.KZ сайтының қолданушыларының жеке деректер  Әкімшілік тарапынан өңделу мақсаттары:

• сайт қолданушыларына арналған жарнамаларды орналастыру тетігін және олардың жарнамаға мүдделі пайдаланушылармен байланысу мүмкіндігін қамтамасыз ету;

• жаңа қызметтерді, инновацияларды және жаңартуларды  жүзеге асыру үшін, оны өңдеу және пайдалану үшін, сайттың жұмысы туралы статистикалық ақпараттарды жинау үшін;

• уақтылы және сапалы қолдауды қамтамасыз ету, олармен байланыс орнату;

• Қолданушының осы Келісімнің талаптарына сәйкестігін тексеру;

• Қолданушыларды Қызмет көрсету шарттары туралы, сондай-ақ TOi BiZNES.KZ сайтының қызметтері мен ұйымдастырылуының өзгеруі туралы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмейтін өзге де мақсаттар туралы хабардар ету үшін.

• Осы құжат бойынша Әкімшілікпен өңделген қолданушылардың жеке деректері сайттың өз жұмысын тоқтатқанға дейін  немесе Қолданушы Әкімшілікпен қарым-қатынасты тоқтатқысы келгенге дейін сақталады.

1. Пайдаланушылардың құқықтары - жеке деректер субъектілері:

• Жеке деректерге қол жеткізу шарттарын, оның ішінде сайтты қолданушының жеке деректері берілген үшінші тұлғалар туралы ақпаратты алуға;

• Жеке деректеріне қол жеткізуге;

• Жеке деректердің иесіне деректерді өңдеуге қарсылық білдіре отырып, дәлелді талап қоюға;

• жеке деректер иесімен және/немесе басқарушысымен жеке деректерді өзгерту немесе жою туралы дәлелді талап қоюға, егер бұл деректер заңсыз өңделсе немесе сенімсіз болса;

• заңсыз өңдеу және қасақана  жойылуынан, кездейсоқ жоғалту және оны жасырудан жеке деректерін сақтауды талап етуге, олардың ұсыну немесе уақтылы орындамағаны, сондай-ақ сенімсіз немесе ар-намысына, қадір-қасиетіне және іскерлік беделіне нұқсан келтіретін ақпаратты көрсетуден қорғауға;

• жеке деректерді өңдеу туралы шағымдарды мемлекеттік органдарға және қызметіне жеке деректерді қорғау, кіретін лауазымды адамдарға немесе сотқа шағымдануға;

• жеке деректерді қорғау туралы заңнаманы бұзған жағдайда құқық қорғау құралдарына жүгіну;

• жеке деректерді өңдеуге келісімді қайтарып алу.

1. Әкімшілік Қолданушылардың жеке және басқа да деректерін тек Қолданушы Жарнамасын жариялауға және осы хабарландыруларға басқа Пайдаланушылар қол жеткізе алуы мақсатында ғана жариялайды. Келісімді қабылдай отырып, Қолданушы осы Келісімде белгіленген шарттар мен шектеулерді ескере отырып, өзі жіберген барлық ақпаратты Пайдаланушылар үшін жариялауға келіседі.

2. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес Әкімшілік деректерді берудің белгіленген тәртібіне сәйкес, қолданушының деректерін үшінші тұлғаларға олардың заңды құқықтары мен өкілеттіктеріне, оның ішінде мемлекеттік органдар мен мекемелерге қатысты мақсаттары үшін ашуы мүмкін.

3. Тарихи, статистикалық немесе ғылыми мақсаттар үшін жеке деректерді пайдалану тек қана авторсыз жүзеге асырылады. Пайдаланушының дербес деректерін жеке тұлғаларға авторсыз ұсыну оның қосымша келісімін талап етпейді.

4. Басқарма Қауіпсіздік жүйесі технологияларын пайдалана отырып, шектеу режимін енгізу және уәкілетті қызметкерлердің деректерге қол жеткізуін бақылау арқылы жеке деректерді жоғалту, жария ету және үшінші тұлғалардың рұқсатсыз кіруінен Қолданушылардың деректерінің қауіпсіздігін қамтамасыз етеді.

 

ПАЙДАЛАНУШЫҒА АРНАЛҒАН  АҚПАРАТ

1. Әкімшілік қолданушылармен қарым-қатынас жасау құқығын өзіне қалдырады: тіркеу кезінде берілген мекен-жайы, электронды және ұялы телефондары бойынша қолданушылар үшін ақпараттық хабарларды жіберу.

2. Әкімшілік пайдаланушылардың жеке мүдделері мен қажеттіліктеріне бейімделген қызметтердің жоғары сапасын қамтамасыз ету мақсатында пайдаланушының жеке деректерін сақтайды.

3. Әкімшілік нәсілдік немесе этникалық шығу тегі туралы деректер, саяси, діни немесе философиялық нанымы, саяси партиялар мен кәсіподақтарға мүшелігі, сондай-ақ пайдаланушының денсаулығына немесе жыныстық өмірне қатысты деректерді жинамайды, және сайт қолданушыларының осындай мәліметтерді жария еткені үшін жауапты емес.

4. Әкімшілік тарапынан уақыт арасында өткізілетін сауалнамалар Қолданушылардың демографиялық деректеріне қатысты мәселелерді қамтуы мүмкін (мысалы, білімі, жасы, кірісі). Әкімшіліктің осындай сауалнамалар арқылы жиналған деректері анонды түрде өңделеді. Қолданушылардың сауалнамаға қатыспауға және ақпарат беруден бас тартуға мүмкіндіктері бар. Әкімшілік статистикалық есептерді құрастыру және сайт қызметтерінің сапасын арттыру үшін демографиялық деректерді пайдаланады.

5. Қолданушыға осы Келісімді немесе үшінші тұлғалардың құқықтарын бұза отырып ақпаратты ұсынуға тыйым салынады, атап айтқанда:

• Ар-намысқа тиетін сөздер айту, балағаттау;

• жек көрушілікті, зорлық-зомбылықты, кемсітушілікті, нәсілшілдікті, ксенофобияны, этносаралық қақтығыстарды насихаттау;

• зорлық-зомбылыққа және заңсыз әрекеттерге шақыру;

• үшінші тұлғалардың жеке немесе зияткерлік меншік құқықтарын бұзатын деректерді жария ету;

• алаяқтықты, алдауды немесе қызметін асыра пайдалануға көмектесетін ақпаратты жариялау;

Ұрланған немесе жасанды заттармен жасалатын операцияларға әкелетін ақпаратты жариялау;

• үшінші тұлғалардың мүлкіне, сауда құпиясына немесе жеке өміріне қол сұғатын, құқығын бұзатын ақпаратты жариялауға;

• осы тұлғалардың келісімінсіз басқа тұлғалар туралы жеке ақпараттарды жария ету;

• Құпиялылықты бұзатын, біреудің ар-намысын, қадір-қасиетін немесе іскерлік беделін түсіретін ақпаратты қамтитын ақпаратты жариялау;

• жала жабу немесе кез келген адамға қатер төндіретін ақпарат;

• порнографиялық ақпарат;

• кәмелетке толмағандарға зиян келтіретін ақпарат;

• жалған және жаңылыстыратын ақпарат;

• сайттарға, әкімшілікке немесе басқа пайдаланушыларға зиян келтіруі мүмкін вирустар немесе басқа да технологиялар;

• азғындық немесе заңға қайшы келетін жезөкшелік,  немесе басқа да нысандар туралы ақпарат;

• компанияның қызметтерімен бәсекелесетін сайттар туралы ақпарат немесе сілтемелер;

• «Спам», «тізбек хаттар», «қаржы пирамидасы» немесе сұралмаған коммерциялық немесе жалған жарнама туралы мәліметтер;

• ақпараттық агенттіктер тарататын ақпарат;

• жұмыс берушінің жеке мекен-жайы мен тікелей байланысы көрсетілмеген Интернетке шығу туралы ұсынысы;

• белгілі бір өнім немесе қызметті ұсынусыз тек жарнамалық сипаттағы ақпарат;

• жарнамаға қатысты юрисдикцияға қолданылатын заңға өзгеше түрде қайшы келетін ақпарат;

• діни нанымға, діни бірлестіктерге, секталарға және т.б. осыған байланысты ақпарат пен сілтемелер;

• террористік қызметтің, экстремизмнің, сондай-ақ оларды қаржыландыруға байланысты мәселелер туралы ақпарат және сілтемелер;

• Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен тыйым салынған өзге де ақпарат.

  1. лицензиялауға жататын қызмет ұсыныстары, хабарландыру берген кезде, хабарландыру мәтінінде лицензияның нөмiрiн және лицензия берген органның атауын көрсету қажет.

 

ЖАРНАМАНЫ ЖОЮ НЕГІЗДЕРІ

1. Пайдаланушының хабарландыруы әкімшіліктің осы Келісімнің талаптарын бұзуына байланысты, сондай-ақ мынадай себептер бойынша жойылуы мүмкін:

• Жарнаманың негізгі бағыттарының толтырылмауы;

• Хабарламада қамтылған ақпараттың осы Ережеге және/немесе заңнамаға қайшы келеуі;

• хабарландыруда қамтылған ақпараттың қате болуы;

• Жарнама тақырыбында ұсынылған/мәлімделген ғимарат, өнім немесе қызмет туралы ақпараттың болмауы;

• Жарнама тақырыбында леп белгісі мен сұрақ белгілері қайталатын болса және нүктелер мен басқа да белгілердің қайталануы;

• Тақырып немесе фотоға жазылған түсініктеменің  Интернет-ресурстарға сілтемесі болса;

• Фотосуретте жарнаманың мәтінімен нақты семантикалық байланыс болмаса немесе фото жарнамалық мәтінді дұрыс суреттеп көрсете алмаса;

• Суретте пайдаланушы интерфейсінің элементтері,  сызбалар және т.б болса;

• Фотосуретте кез келген жарнамалық ақпарат болса (телефон нөмірі, компания атауы, логотип, координат және т.б.);

• сапасы нашар фотосурет, бейнеленген зат түсініксіз болса;

• Жарнама ұсынылған бөлімнің  мәніне сәйкес келмейтін болса.

 

ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ, МІНДЕТТЕРІ

1. TOi BiZNES.KZ сайтының қызметі көмегімен орналастырылған кез келген объекті,  оның ішінде дизайн элементтері, мәтін, графика, суреттер, бейне, компьютерлік бағдарламалар, деректер базасы, музыка, дыбыс және басқа да объектiлер, сондай-ақ кез келген мазмұндағы TOi BiZNES.KZ сайтында  орналастырылған ақпарат, әкімшілік пен пайдаланушылардың жеке құқықтарының объектілері болып табылады.

2. Ақпаратты пайдалану, сондай-ақ кез келген басқа қызмет элементтерін TOi BiZNES.KZ сайтына ұсынған қызмет функция шеңберінде ғана қолданылады. TOi BiZNES.KZ сайтының ешбір элементі немесе сайттың қызметтер бөлімінде орналастырылған кез келген мазмұндағы ақпарат автор рұқсатынсыз пайдаланылуы мүмкін емес. Пайдалану, оның ішінде, кепілдік берілмейді: ойнату, көшіруге, өңдеу, кез келген негізде тарату және т.б.

3. Әкімшілке пайдаланушы ұсынған ақпаратты жариялау құқығын беру үшін әкімшілігі барлық жерде әрекет ұсынады, пайдалану жариялауға, жинау, мерзімсіз, қайтарымсыз, көшіру, қайталануын, авторлық құқықтар, жарияланымдар мен деректер базасынсыз сондай-ақ оларға берілген ақпаратқа, барлық белгілі немесе белгісіз ақпарат құралдарына суреттер мен фотосуреттер алуға құқық береді. Жоғарыда аталған құқықтар Әкімшілікке тегін және уақытпен шектеусіз беріледі. Оған қарамастан,  Пайдаланушы хабарландыруда орналастырылған ақпараттың мазмұнына меншік құқығын сақтап қалады. Жоғарыда айтылғандардан басқа, Пайдаланушы өзі жариялаған ақпаратқа TOi BiZNES.KZ сайтының барлық пайдаланушыларына кіру құқығын береді.

4. TOi BiZNES.KZ қызмет көрсету сайттын қолдану арқылы пайдаланушы  орналастырылған жарнама мазмұнына жауапты болып қана қоймай, сонымен қатар, барлық қажетті құқықтар, лицензиялар, барлық шектеусіз патенттермен қоса, сауда белгілері, коммерциялық құпияларды, авторлық құқықты және компания атын немесе суретін хабарландыруда пайдалану туралы жазбаша расталған барлық тұлғалар мен компаниялардың рұқсатын немесе лицензиясын алуы керек.

5. Пайдаланушы міндеттеледі:

TOi BiZNES.KZ сайтының инфрақұрылымында үлкен мөлшерде күш салатын жүктеме салмау;

• Басқарманың жазбаша рұқсатынсыз TOi BiZNES.KZ сайтына кіру үшін автоматты бағдарламаларды пайдаланбаңыз;

TOi BiZNES.KZ сайтында көрсетілген кез келген ақпаратты  Әкімшіліктің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз (пайдаланушының өзі ұсынған ақпаратты қоспағанда), көшіруге, жаңғыртуға, өзгертуге, таратуға, қоғам назарына ұсынуға болмайды;

TOi BiZNES.KZ сайтындағы жұмыстарға және басқа да іс-әрекеттерге кедергі жасамаңыз немесе араласпаңыз; сонымен қатар, TOi BiZNES.KZ сайтына кіруді болдырмау немесе шектеу мақсатында автоматты жүйелердің немесе процестердің жұмысына кедергі келтірмеу;

• Пайдаланушылар ұсынған ақпаратты басқа мақсаттар үшін пайдаланбаңыз, дәл сол пайдаланушымен келіссөз және мәлімдеме жүргізу үшін болмаса, басқа Пайдаланушының жазбаша рұқсатынсыз ақпаратты қоданбаңыз. Келісімшарттың осы тармағы Пайдаланушының тіркелуі кезіндегі дербес деректерде қамтылмайды, тек әкімшілік тарапынан тіркелу кезінде ұсынылады.

• өз немесе үшінші тұлғалардың қызметін немесе TOi BiZNES.KZ  сайтының мүмкіндіктерін үшінші тұлғаның құқықтарын бұзу мақсатында және/немесе заңсыз түрде бәсекелестікті артыру үшін үшінші тараптардың мүмкіндігін қолданбаңыз;

TOi BiZNES.KZ  сайтының қалыпты жұмысына әсер ететін іс-әрекеттерді жасау оны теріс мақсатта қолдану болып табылады.

1. Пайдаланушыға тыйым салынады:

• Модераторлармен электронды хат алмасу әдістерінен басқа, TOi BiZNES.KZ  сайтының модераторлары мен әкімшілігінің әрекеттерін басқаша талқылау;

• Басқа Пайдаланушылардың атауларына ұқсас Қолданушылар атын пайдалану арқылы өз атынан хабар жазу.

 

1. Пайдаланушы қолданыстағы заңнамаға және осы Келісімге сәйкес әрекет етуге міндеттенеді, сондай-ақ өзінің TOi BiZNES.KZ сайтындағы әрекеттеріне және әрекетсіздігіне  Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзінің қолданған қызметтері үшін толық жауап береді.

2. Пайдаланушы үшін қол жетімді TOi BiZNES.KZ  сайтының қызметтерін тек қана осындай қызметтерге арналған мақсаттар үшін ғана пайдаланылуы керек. Пайдаланушыға Қызметтерді, сондай-ақ Сайттан алынған кез келген ақпаратты басқа мақсаттарда пайдалануға рұқсат жоқ.

3. TOi BiZNES.KZ сайтында орналастырылған барлық ақпарат,  басқаша ойлауға негіз болғанға дейін оны орналастырған Пайдаланушының меншігі болып саналады. TOi BiZNES.KZ  пайдаланушылары басқа қолданушы орналастырған ақпаратты пайдалану құқығын ала алмайды және ақпарат иесіне дұрыс пайдаланбағаны үшін толығымен жауап береді.

4. Осы Келісімнің бұзылуының алдын алу немесе тоқтату мақсатында және/немесе TOi BiZNES.KZ сайтына зақым келуіне(мысалы, DDoS-шабуылдар мен басқа да хакерлік шабуылдар, бағдарламалық қамтамасыз етуді рұқсатсыз пайдаланудан, соның ішінде жаңартулар және т.б)  жол бермеу мақсатында, әкімшілік TOi BiZNES.KZ сайтындағы пайдаланушылар немесе үшінші тараптарға тиісті IP-адресті немесе ip-адрестердің сайтына кіруді бұғаттауға құқылы.

5. TOi BiZNES.KZ сайтына кіру арқылы Пайдаланушы сайтта жарияланатын  үшінші тараптың жарнамалық ақпараттарын қабылдауға келіседі. Пайдаланушы, TOi BiZNES.KZ сайтының ақпараттардың мазмұны үшін жауапты емес екендігін түсінеді және онымен келіседі, соның ішінде сілтемелер тиісті материалдарда болуы мүмкін сайттар үшін де жаупты емес.

6. TOi BiZNES.KZ сайты Қолданушысы  басқа пайдаланушылармен көзделген кез келген деректерді орналастыру үшін тұлғаның жазбаша рұқсатынсыз және растауынсыз немесе басқа кез келген жолмен осындай ақпаратты пайдалану құқығына ие болмаса, ол ақпаратты қолданбауды талап етеді.

7. Егер Пайдаланушы соңғы қызметтерді қолдануға байланысты және немесе  басқа Пайдаланушыға қатысты талап қойса, Пайдаланушы осы талаптарды тиісті тұлғаға (басқа Пайдаланушыға) ұсынуға, сондай-ақ талаптарды өз бетінше және әкімшіліктің қатысуынсыз шешуге міндетті.

8. Пайдаланушы, Әкімшіліктің әрдайым TOi BiZNES.KZ пайдаланушыларының сайтта жариялаған ақпараттарын тексере бермейтінін түсінеді және қабылдайды. Хабарландырудағы кейбір ақпарат қорлайтын, қауіпті, жаңылыстыратын немесе дұрыс емес болып көрінуі мүмкін. Әкімшілік пайдаланушыларға TOi BiZNES.KZ сайтындағы ақпаратты қолданғанда мұқият болуға кеңес береді. Пайдаланушы қызмет ұсынушының бөтен атты жамылып немесе кәмілеттік жаста болмауы және ақпараттың жалған болуынан сақтануы керек. Сайттың қызметтерін пайдалануы, Пайдаланушының осы тәуекелдерді түсінетінін және қабылдайтынын білдіреді және әкімшіліктің басқа пайдаланушылардың әрекеттері немесе кемшіліктер үшін жауапты емес екеніне келіседі.

9. Пайдаланушы ұсыныс, сату және/немесе кез келген ғимаратты, тауарларды немесе қызметтерді сатып алу үшін контрагентті таңдауды өзінің жауапкершілігіне қабылдау арқылы TOi BiZNES.KZ сайтында жарнамаларды орналастыру фактісі негізінде, мәміле туралы шешiм қабылдау жарамды және заңды болып табылатынын түсінуі және қабылдауы керек.

10. Әкімшілік заңмен талап етілетін жағдайларды қоспағанда, пайдаланушы ұсынған жеке деректерді үшінші тараптарға  таратпауға қалыпты пайдалануға  соның ішінде осы Шарт бойынша TOi BiZNES.KZ сайтының өз міндеттерін тиісті орындауы үшін барлық күш-жігерін салады.

11. Әкімшілік мезгіл-мезгіл TOi BiZNES.KZ сайт қызметтерін пайдалануға шектеу қоюы мүмкін, атап айтқанда, жарнаманы сайтта ұстауға арналған күндер мен олардың мөлшерін үнемдеу үшін. Әкімшілік, кез келген уақытта TOi BiZNES.KZ сайттының қызмет бөлімдерін өзгертуге немесе тоқтатуға, қолданушыларға хабарлай отырып, немесе ескертусіз шектеуге құқылы.

12. Қызметтің жоғары сапасын қамтамасыз ету үшін Әкімшілік, TOi BiZNES.KZ сайтында қолданыстағы пайдаланушылардың жарнамалар санын шектеуге, сондай-ақ Пайдаланушының TOi BiZNES.KZ сайтындағы әрекетін шектеуге құқылы.

13. Әкімшілік егер Пайдаланушы осы Келісімнің талаптарын бұзған жағдайда Пайдаланушының TOi BiZNES.KZ сайтына кіруіне тыйым салуы мүмкін.  Пайдаланушы TOi BiZNES.KZ сайт ережелері немесе үшінші тарап құқықтарын бұзғаны туралы іс-жүргізу басқармасынан хабар алатын болса заң бұзу фактісі расталады. Әкімшілік Пайдаланушы тіркелгісін алып тастауға немесе өшіруге сонымен қатар пайдаланушы орналастырған хабарландыруларды өшіріп тастауға құқылы.  Бұл туралы қолданушыға ескертпе хабар жіберу арқылы  жүзеге асады және әкімшілік  өз әрекеті үшін жауап беруге міндетті емес.

14. Әкімшілік, өзінің қалауы бойынша осы Келiсiмнiң кез келген бөлімін бұзғаны үшін қолданушының TOi BiZNES.KZ сайтындағы онлайн жарнамаларын орналастырудан бас тартуға, жоюға немесе бөлімдерін ауыстыруға құқы бар.

15. Әкімшілік TOi BiZNES.KZ сайтын пайдаланушыларының жеке ақпараттын қоса алғанда, оның барлық қызметтері мен мазмұнын оның мұрагеріне немесе өзге де шарттар бойынша басқа тұлғаға беруге құқы бар. Сайттың басқа тұлғаға өткені туралы Пайдаланушыларды алдын ала хабардар ету қолданыстағы заңнаманың талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.

16. Пайдаланушы TOi BiZNES.KZ сайттың жұмысы туралы шағымдарды https://toibiznes.kz/ru/feedback кері байланыс нысаны арқылы жіберуге құқылы.  Шағым тұскен күннен бастап немесе толық ақпарат жиналған бес (5) жұмыс күні ішінде қаралады.

17. Басқарма кез келген уақытта қолданушыдан сайтқа тіркелу кезінде көрсетілген ақпаратты растайтын құжаттарды талап етуге құқығы бар. Ұсынылған құжаттарда көрсетілген деректер пайдаланушы тіркеу кезінде көрсеткен мәліметтерге сәйкес келмесе, Әкімшілік, TOi BiZNES.KZ сайттының қызметтерін пайдалануға, мәміле жасаудан пайдаланушыға алдын ала хат жолдау арқылы немесе онсыз  бас тартуға құқы бар.

18. Әкімшілік пайдаланушы берген ақпаратты міндетті түрде тексеруді жүзеге асырмайды. TOi BiZNES.KZ сайтында ақпаратты жариялау ақпаратты орналастыру Ережелеріне толық сәйкес келеді.

19. Әкімшілік ақпарат тіркеу немесе орналастыру кезінде кеткен кемшіліктер немесе қателіктер кесірінен туындайтын елеусіз мәселелерге, сондай-ақ осы себептен жасалған кез-келген материалдық немесе басқа да залалға жауап бермейді.

20. Әкімшілік TOi BiZNES.KZ сайтында (заңды және заңсыз) орналастырылған үшінші тараптың ақпараттын, TOi BiZNES.KZ шеңберінде немесе басқа да жолдармен таратылуы, оның ішінде басқа да жолдармен  пайдаланылуы  үшін жауапты емес.

21. TOi BiZNES.KZ сайтындағы қызметтер «өз нұсқасында» жарияланылады. TOi BiZNES.KZ әкімшілігі Пайдаланушының профилі мен Пайдаланушының TOi BiZNES.KZ сайтында орналастырған ақпаратының сақталуына кепілдік бермейді.

22. Ақылы қызметтер пакеттерін пайдаланушылар үшін әкімшілік Сайттың Пайдаланушы берген ақпараттын уақытша сақтау (брондау) кепілдігін береді. Әкімшілік ақылы пайдаланушылардың орналастырған ақпараттын сақтауға барлық күш-жігерін жұмсайды, бірақ форс-мажор жағдайында қауіпсіздікке кепілдік бермейді.

23. Әкімшілік орналастырылған ақпаратты тексермейді, ол ақпараттың Қазақстан заңнамасына сәйкестігіне жауапты емес.

24. Сіз түсінуіңіз және келісуіңіз керек:

• Басқарма бағдарламалық жасақтаманың жұмысына қатысты қателер мен бұзылуларына кепілдік бермейді. Әкімшілік кез-келген сәтсіздікті және қателіктерді мүмкіндігінше қысқа мерзімде жоюға бар күш-жігерін салады.

• Әкімшілік қызметтердің сіздің талаптарыңызға сай келуін қатаң түрде қамтамасыз етуге кепілдік бермейді.

• әкімшілік TOi BiZNES.KZ сайтында сатып алған немесе жалдаған ғимараттар, тауарлар, қызметтер немесе ақпараттың сапасы сіздің үмітіңіз және/немесе талаптарыңызға сай деп кепілдік бермейді.

• Басқарма TOi BiZNES.KZ сайтынан тапсырыс берген ғимараттар, тауарлар, қызметтер немесе ақпарат сіздің күткеніңізге сәйкес болуын қамтамасыз етуге кепілдік бермейді.

TOi BiZNES.KZ сайтынан кез-келген ақпаратты немесе материалдарды жүктеу сіздің жеке шешіміңіз. Сіз TOi BiZNES.KZ сайтынан ақпаратты жүктеу себебінен компьютеріңізге келтірілген зиянның немесе ақпараттың жоғалуына өзіңіз жауапты боласыз.

ҚЫЗМЕТТЕРГЕ ТӨЛЕМ ЖАСАУ

1. TOi BiZNES.KZ сайтының ақылы қызмет көрсету тәртібі Пайдаланушының жеке  сайт бөлімінде жүзеге асырылады.

2. Пайдаланушы TOi BiZNES.KZ сайтының ақылы қызметтер бағасымен сайтта жарияланған ақпарат арқылы танысуға міндетті, содан кейін осы қызметтерді қолдана алады. Ақылы қызметтердің құны туралы толық ақпарат https://toibiznes.kz/kz/pages/for-clients/payments мекен-жайы бойынша көрсетілген.

3. Әкімшілік келесі жағдайларда көрсетілмеген қызметтер үшін төленген ақшаны қайтаруды жүзеге асырады:

•  Егер, техникалық кедергілерге байланысты қызмет көрсетімесе, Пайдаланушы төлем жасағанын растайтын дәлел келтіргеннен кейін, төленген ақша TOi BiZNES.KZ сайт әкімшілігмен қайтарылады. Бұл жағдайда, қаражатты қайтару Пайдаланушының есебінде  төленген ақшаны пайдалану мүмкіндігімен көрсетіледі.

• Осы Келісімнің шарттарын бұзғаны үшін бұғатталған пайдаланушылардың жасаған төлемі тек оның Әкімшілікке жеке өтініш жібергеннен кейін ғана жүзеге асырылады, және ақша алдағы уақытта төлем жасау үшін пайдаланушының белсенді шотына қайтарылады.

• Жоғарыда аталған тыйым салынған өнімдерге, қызметтерге, жарнама орналастыру үшін жасалған ақшалай төлем, қолданушыны бұғатағаннан кейін қайтарылмайды.

• Әкімшілік пайдаланушының бірнеше рет (екі немесе одан да көп) Келісімді бұзғаны үшін, қолданушының жасаған төлемін қайтарудан бас тартуға құқығы бар.

  

ӘКІМШІЛІКТІҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІН ШЕКТЕУ

1.TOi BiZNES.KZ Сайтының қызметтерін қолдану арқылы Пайдаланушы алда қауіп қатердің болуын сезініп, қолдануға өз туекелін жасайды және соңында қолданған қызыметінен келген шығындар мен залал үшін, TOi BiZNES.KZ сайтында жарияланған жарнаманың мәтіні мен мағынасы үшін  Әкімшілік соның ішінде оның басшылығы, қызметкерлері мен агенттері, жарнаманың мазмұны үшін ешқандай жауапкершілік көтермейді.

2. Әкімшілік - Пайдаланушылар немесе оның тараптары арасындағы операцияны ұйымдастырушы/белсендісі болып табылмайды. Сайт TOi BiZNES.KZ пайдаланушылар кез келген жерде және кез келген бағамен, кез келген уақытта заңды түрде рұқсат етілген тауарлар мен қызметтерді, ұсыныстарды жариялауға, сатуға және сатып алуға мүмкіндік беретін коммуникативтік алаңы болып табылады.

3. Әкімшілік пайдаланушылардың Жарнамада көрсеткен ақпараттарының сенімділігін бақылай алмайды. Әкімшілік транзакция нәтижесінде туындаған кез келген залал үшін немесе мәміле жасаған тараптардың  дұрыс қызмет жасамағаны үшін  жауапкершілік көтермейді.

4. Әкімшілік Пайдаланушылардың мінез-құлқы үшін немесе орналастырылған жарнамаларда көрсетілген, ұсынылған ғимараттар, тауарлар немесе қызметтер үшін жауап бермейді. Пайдаланушылар арасындағы барлық даулар мен қақтығыстар әкімшіліктің араласуынсыз шешіледі.

5. Әкімшілік, пайдаланушы атынан серверге рұқсатсыз кіру немесе пайдалануға  әкімшілікте немесе/және  өзінің атындағы сақталған ақпаратты қолдануына, сондай-ақ кез келген қателер, вирустар т.б.  сайтқа немесе сайт арқылы үшінші тұлғаға таралу қауіпі үшін жауапты емес.

 6. Сапасы, қауіпсіздігі, заңдылығы және ғимараттар, тауарлар немесе қызметтер, олардың сипаттамасы, сондай-ақ пайдаланушының тауарлар немесе қызметтерді  ұсынуға, сатуға немесе сатып алуға мүмкіндігі, Әкімшіліктің бақылауына кірмейді.

7. Әкімшілік Пайдаланушыларға TOi BiZNES.KZ сайтының қызметтерін пайдалану кезінде сақ болуға және мұқият болуға шақырады. Пайдаланушы өзінің контрагентінің кәмелеттік жасқа толмаған немесе басқа тұлға болмауын ескеруі керек. Әкімшіліктің қызметтерін пайдалану Пайдаланушының осы тәуекелдерді түсінетінін және қабылдайтынын білдіреді және Пайдаланушы тарапынан әрекеттер немесе әрекетсіздік үшін әкімшілік жауапты емес деп танылады.

8. Пайдаланушы сайтта жарияланған ұсыныс, сату және кез келген ғимарат, тауарларды немесе қызметтерді сайтта орналастыру фактісіне қарап, сату және сатып алынатын ғимарат, тауарларды немесе қызметтерді заңды деп тұжырым жасай алмайды. Әкімшілік Сайт Пайдаланушысының жасаған келісімінің аяқталуына жауапты емес. Пайдаланушы өз әрекеттері үшін толық көлемде өзі жауапты болады.

9. Пайдаланушы сайтта қолданған соңғы қызметтері үшін басқа пайдаланушыларға талап арызы болса, пайдаланушы Әкімшіліктің  тарапының араласуынсыз осы талаптарға келіседі, сондай-ақ әкімшілікті (компания еншілестерін, тәуелді, директорлар, комиссарлары және қызметкерлерін) барлық шағымдардан, міндеттемелерден, шығыстардан, шығындардан залалдың орнын толтырудан соның ішінде сенімхат бойынша белгілі немесе белгісіз пайдадан немесе осындай талаптардан босатады .

10. Әкімшілік, форс-мажор жағдайында қызмету орындау жөніндегі ақаулар мен қиындықтар кезінде, жазатайым оқиғалар, еңбек дауына, байланыстың жалпы жүйесінде ақау және бұзылу болған сәттерде сайтқа пайдаланушылардың қол жеткізу мүмкіндіктерін  қамтамасыз ете алмағаны үшін  жауапты емес.

11. Сайт әкімшілігі техника мен бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану кезінде техникалық үзілістерден туындаған сайттың жұмысындағы кез-келген проблемаға жауапты емес.

12. Әкімшілік, оның басшылары, қызметкерлері және агенттер кез келген тікелей, жанама, кездейсоқ, арнайы залал үшін жауапкершілік көтермейді және  оған қоса, пайдаланушының сайтты қолдану нәтижесінде болған бұзылулар және қызметті қолдану кезінде келген  зақымға және бұдан бөлек шексіз салдар үшін жауапты емес.

ЗИЯТКЕРЛІК ҚҰҚЫҚТАР

1. TOi BiZNES.KZ сайтына айрықша құқық иесі болып, соның ішінде, домен атымен шектеліп қоймай, логотип, TOi BiZNES.KZ сауда белгісі, дерекқор, TOi BiZNES.KZ сайтын пайдалануға мүмкіндік беретін барлық техникалық құрылғыларды қолданушы әкімшілік болып табылады.  Пайдаланушы немесе басқа тұлға осы Келісімде көзделмеген жолдармен, соның ішінде осы Келісімде қарастырылмаған кез-келген нысанда ақпаратты алу үшін, TOi BiZNES.KZ  сайтын немесе қызметтерін пайдалануға құқы жоқ.

2. Ерекшеліктер тек TOi BiZNES.KZ сайтына үшінші тұлғалардың ақпараттық - жаңалық орналастыруына қатысты болады. Бұл ерекшеліктер сілтеме жасалған мәтіндерде (түпнұсқаға сілтеме) нақты анықталған.

3.  TOi BiZNES.KZ сайтындағы ақпараттық жаңалықтар мазмұны кез келген нтернет серверлерде, бұқаралық ақпарат құралдарында авторлық құқық Әкімшілікке тиесілі көшірілуі  керек. Интернет желісіне орналастырылған ақпаратқы міндетті шартымен TOi BiZNES.KZ сайтына белсенді гиперсілтеме пайда болады.

КЕЛІСІМНІҢ ҰЗАҚТЫҒЫ және САЙТТЫҢ ҚЫЗМЕТТЕРДІ ТОҚТАТУЫ

1. Осы Келісім Пайдаланушы TOi BiZNES.KZ сайтының кез-келген сервисін пайдаланған сәттен бастап немесе Пайдаланушының сайтта тіркелген сәтінен бастап күшіне енеді және шектеусіз мерзімге  дейін жарамды.

2. Пайдаланушы Тіркеу туралы алдын-ала хабардар етпестен және себептерін түсіндірместен TOi BiZNES.KZ сайтында бір жақты тәртіпте тіркеуді тоқтатуға құқылы.

3. Егер Әкімшілік 9.1-тармақта көзделген тәртіппен Шартқа өзгерістер енгізсе, ал Пайдаланушы онымен келіспесе онда ол TOi BiZNES.KZ сайтының қызметтерін пайдалануды тоқтатуға міндетті. Сайтты пайдалануды тоқтатпау фактiсi Келiсiмнiң тиiстi редакциясымен Пайдаланушының келiсiмiн растау болып табылады.

4. Әкімшілік тарапынан Келісімді бұзу мынадай жағдайларда болуы мүмкін:

• осы Келісімнің ережелерін бұзу, әкімшілікке, оның беделіне, немесе TOi BiZNES.KZ сайтының Пайдаланушыларына зиян келтіру;

• Әкімшіліктің саясатына қайшы келетін өзге де іс-әрекеттер жасау;

1. Құқықтық қатынастар Әкімшіліктің тиісті шешімін қабылдағаннан кейін ғана жаңартылуы мүмкін.

ҚҰҚЫҚ БЕРУ

1. Әкімшілік осы Келісім бойынша өзінің құқықтары мен / немесе міндеттерін үшінші тарапқа толық немесе ішінара толтыруға құқы бар, ал Пайдаланушы  өз келісімін береді.

ДАУЛЫ МӘСЕЛЕЛЕР ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСТАҒЫ ЗАҢНАМА

1. Осы Келісім бойынша барлық дауларды шешу кезінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы қолданылады.

2. Осы Келісім бойынша Пайдаланушыға ұсынылатын сайт қызметтерін өтеусіз пайдалану себебінен тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңнаманың ережелері Пайдаланушы мен Әкімшілік арасындағы қарым-қатынастарға қолданылмайды.

3. Осы Келісім шеңберінде туындайтын барлық дауларды келіссөздер жүргізу кезінде Тараптар арасында шешешіледі. Егер дауды келіссөздер арқылы шешу мүмкін болмаса, даулар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген сот тәртібімен шешіледі.

4. Соттың осы Келiсiмнiң жекелеген бөлiктерiн жарамсыз деп тануы не орындалмайтындығы жарамсыздыққа негiзсiздiгiн тудырмайды және осы Келiсiмнiң басқа ережелерiн жарамсыз етпейдi.

БАСҚАДА ШАРТТАР

1. Шартты Әкімшілік ешқандай арнайы хабарландырусыз өзгерте алады, Келісімнің жаңа редакциясы оны TOi BiZNES.KZ сайтында жарияланған сәттен бастап күшіне енеді.

2. Пайдаланушылардың кең ауқымына арналған ақпараттық хабарламалар сайтта жарияланады және/немесе TOi BiZNES.KZ сайтына хабарландыру/тіркеу процесінде осындай хабарламаларды алуға келісімін берген Пайдаланушылардың электрондық мекенжайына жіберіледі.

3. Пайдаланушылар Есептік жазбада қамтылған «Электрондық пошта тізімінен бас тарту» функциясы арқылы кез келген уақытта электрондық пошта мекенжайына ақпараттық хабарламаларды алудан бас тартуға құқылы.